Zaalsport

De activiteiten in de zaal zijn naar beperking ingedeeld.

De spelvormen voor de deelnemers met een verstandelijke beperking zijn anders van opzet en afgestemd op de mogelijkheden van de groep.

De deelnemers met een lichamelijke beperking hebben een andere benadering van sportbeoefening, veelal met gebruik van sportrolstoelen.

Uiteraard staan ook bij deze sportactiviteiten de deelnemers centraal.

De hoofdleider/ster, bijgestaan door een vaste groep vrijwillige-leiding, is verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Beide groepen sporten op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Adres: Sporthal Interwey, Sportlaan 1 te Culemborg.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de zaalsport stel dan uw vraag (klik op) Contact .
Wij zullen ons best doen deze z.s.m. te beantwoorden.