Jaarverslag

2022

van

Stichting Vrijstad

Culemborg


Colofon:

Aan dit jaarverslag is medewerking verleend door:

Jo Marinussen (voorzitter en coördinator zwemmen)

Elina van Eeuwijk (penningmeester)

Astrid van Vulpen (secretaris)

Lida Schutten (bestuurslid en activiteitencommissie)

Huib Schutten (coördinator zaalsport, soos en de Vrijbuiter)Jaarverslag van het bestuur

We naderen in ons jubileumjaar de datum waarop Stichting Vrijstad 45 jaar geleden is opgericht. We zullen hier bij stil staan en het vooral mèt elkaar vieren.

De jubileumcommissie bestaat uit Pierre van Wieren (vriendenstichting), Nick Geense (vrijwilliger in het zwembad en vader van Nolan) en mijzelf (voorzitter van S.V.).

We gaan met zijn allen (deelnemers, begeleiders, vrijwilligers, introducees en gezinsleden) op zaterdag 25 juni naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Verderop in dit jaarverslag een uitgebreid verslag met foto’s van deze heuglijke dag.

We zijn in 2022 eindelijk verlost van allerlei coronamaatregelen. Alle activiteiten kunnen weer op de reguliere wijze doorgaan. Wel heeft de hele coronatijd zijn weerslag gehad op ons vrijwilligersbestand. Helaas zijn we enkele vrijwilligers daardoor kwijtgeraakt.

Het bestuur heeft dit jaar versterking gekregen in de persoon van Nick Geense, vader van Nolan. Nick is vrijwilliger in het zwembad en heeft ook meegewerkt aan de organisatie van de jubileumdag. Namens de ouders/verzorgers is hij nu lid van het stichtingsbestuur.

De deelnemersbijdrage is in 2022 in vergelijking met 2021 niet verhoogd. Na alle perikelen rond corona en het vele uitvallen van activiteiten hebben we als bestuur besloten geen verhoging van de bijdrage toe te passen.

Gezien het feit dat de veiligheid voor onze deelnemers en vrijwilligers voorop staat, hebben we nog steeds een betaalde badmeester die een deel van de lessen verzorgd. Ook voor calamiteiten en EHBO is dat een belangrijke factor. Van onze vrijwilligers vragen we een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag), waarin in specifiek het zorgvuldig omgaan met onze doelgroep genoemd wordt. Ook vragen we omze ouders/verzorgers om toestemming voor het gebruik van gemaakte foto’s voor plaatsing in de Vrijbuiter en op onze website.


Vrijwilligersavond op vrijdag 8 juli

Deze is gehouden in Brownies & Downies in Culemborg. Daar is een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje voor de vrijwilligers. Tijdens deze avond wordt Gerrit Wammes in het zonnetje gezet, die na 35 jaar, afscheid neemt als zwemvrijwilliger.

Hij neemt nu zitting in het bestuur van de Vriendenstichting. Hij krijgt uit handen van de voorzitter de S.V. speld en een boekwerk met foto’s en artikelen van zijn tijd bij de stichting. Gerrit is zeer verheugd en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Hij geeft graag het stokje door aan de jonge garde.

De leden van de jubileumcommissie, Pierre van Wieren en Nick Geense, krijgen een S.V. paraplu voor hun inzet en als blijk van waardering.

Zie voor de andere jubilarissen in 2022 in het verslag van de jubileumdag.

Medewerkers van Brownies & Downies zorgen ervoor dat niemand iets tekort komt.


Het bestuur van S.V. bestaat uit:

Jo Marinussen (voorzitter)

Elina van Eeuwijk (penningmeester)

Astrid van Vulpen (secretaris)

Lida Schutten (activiteitencommissie)

Nick Geense (lid namens de ouders/verzorgers)

Jaarverslag zwemmen


We beginnen ons jubileumjaar goed , doordat we weer wat nieuwe deelnemers kunnen ontvangen tijdens de zwemlessen.


In 2022 zijn er 5 deelnem ers en 2 vrijwilligers nieuw bij gekomen in het zwembad. Ook hebben aan het einde van 2022 nog een stagiair mogen begeleiden van het KWC voor zijn maatschappelijke stage.

We hebben ondanks deze aanmeldingen een tekort aan vrijwilligers.

In dit jaar hebben er tussen 6 nieuwe deelnemers op de wachtlijst gestaan.

Op vrijdagavond 10 juni organiseert De Waterlinie een mega aqua-aerobic

event ten bate van het jubileumuitje van Stichting Vrijstad. Lisa en Janette maken er een sportief feestje van. De opbrengst van 475,40 euro is op 9 juli overhandigd aan de stichting door Optisport

Op 22 juni, 1 september en 26 oktober 2022 zijn er overlegmomenten geweest voor alle zwemvrijwilligers om de gang van zaken tijdens de zwemlessen te bespreken.

Hieronder het verslag van de bijeenkomst van 22 juni!

- Verdeling deelnemers over de verschillende baden en hoe om te gaan met de deelnemers

We hebben momenteel 51 deelnemers waarvan er 28 jeugdig zijn en waarvoor we te we te weinig vrijwilligers hebben. Gelukkig zijn er veel ouders die ons ondersteunen in het bad. Alle deelnemers in het ondiepe (verwarmde) bad zwemmen de laatste weken in een diepte van 120 cm. Voor een aantal kinderen nog te ondiep, maar we gaan kijken wie er het diep bad over kunnen gaan. Daar kan ook nog met zwemvest of andere drijfmiddelen gezwommen worden om de zwemslagen te verbeteren.

Grotere zwemvesten zullen daarvoor worden gekocht.

De desbetreffende begeleiders van deze groep gaan met elkaar praten hoe de lessen in te vullen.

Enige discussie ontstaat er over hoe en wat we de deelnemers aanbieden tijdens de zwemlessen. Algemene conclusies: veel variatie (korte spanningsboog), structuur (gezamenlijke start, herhaling, en samen eindigen). De rol van de begeleiders proberen langzaam te verminderen, zodat ze het zelf gaan doen.

Maar bij alles wat we doen is geduld een schone zaak.

- Taken en verantwoordelijkheden vrijwilligers

De veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers staat op nr 1. Dat begint op het moment dat ze het zwembad binnen komen en gaat door tot ze het zwembad weer verlaten.

De kleedkamers (schapenhokken) die de deelnemers en begeleiding gebruiken zijn de eerste (heren) en de derde (dames) vanaf de ingang. Daarnaast mag je de kleedhokjes gebruiken, maar daar mag je geen spullen laten liggen.

Er moeten tijdens het zwemmen minstens 2 toezichthouders zijn. Daarvoor zullen we goed moeten communiceren. Wanneer je als begeleider het water in wil, kijk dan of dat verantwoord is qua toezicht.

Ondertussen heb ik jullie de protocollen over calamiteiten en ontruiming gemaild. Een terecht opmerking om daar eens met elkaar over te praten. In overleg met Optisport kunnen we kijken of we na de zomervakantie weer eens aandacht kunnen vragen voor veiligheid tijdens de zwemlessen en wat daarvoor nodig is aan kunde en kennis.

Het mag niet zo zijn dat we door de grote hoeveelheid begeleiders in en om het bad dat daardoor de veiligheid in het geding komt.

- Aantal vrijwilligers

We hebben nog steeds 4 deelnemers op de wachtlijst staan. Na de zomervakantie zullen deze kinderen hopelijk bij ons het zwemmen kunnen komen leren. We hebben ook de middelbare scholen wéér benaderd om leerlingen bij ons een maatschappelijke stage te laten doen. Nog geen reactie gekregen helaas.

- Lesprogramma’s

Om de kennis bij onze enthousiaste vrijwilligers te vergroten zullen we regelmatig hierover moeten praten met elkaar en vragen durven te stellen over hoe je bepaalde situaties het beste kunt aanpakken.

Er is een overzicht uitgedeeld over hoe je om kunt gaan tijdens het zwemmen met kinderen met een beperking, watergewenning, de diverse zwemslagen, springen en duiken en recreatief zwemmen.


Op zaterdag 9 juli hebben 6 deelnemers hun diploma behaald.

Na veel zwemlessen op de zaterdagochtend onder begeleiding van de vrijwilligers van de stichting verdienen ze hun diploma. De gediplomeerde deelnemers zijn: Robin en Nedal voor A, Hamza, Demi, Kyara en Selena voor B.

Uit handen van wethouder Mischa Peters krijgen ze hun verdiende diploma. Daarbij krijgen alle deelnemers een handgeschreven felicitatie namens de burgemeester en wethouders.

Gedurende het hele jaar worden diverse certificaten behaald door de deelnemers die nog niet toe zijn aan hun A- diploma. Van “watervrij worden “ tot kunnen zwemmen zonder hupmiddelen” in diep water krijgen ze 4 certificaten. Daarna gaan ze oefenen voor hun A- diploma.

Op deze laatste zaterdag van het seizoen 2021-2022 is er ook een vrijzwemochtend voor deelnemers, vrijwilligers en familieleden en we hopen na de zomer weer met alle deelnemers en vrijwilligers te kunnen zwemmen.

Na de zomervakantie:

We beginnen op zaterdagochtend 27 augustus met onze zwemactiviteiten en dat is dan ook traditioneel met vrij zwemmen voor en door deelnemers met hun familieleden.

Zaterdag 1 oktober hebben we na 4 jaar afscheid genomen van Luca Heunks. Zij heeft haar maatschappelijke stage bij de stichting gedaan en is daarna gebleven. Dat heeft met veel inzet en gevoel voor onze jongste deelnemers gedaan. Luca, heel hartelijk dank daarvoor en succes met je studie. We zien je graag nog eens terug.

Op zaterdag 17 december gaan nog enkele deelnemers afzwemmen voor hun diploma A, B of C. Onder begeleiding van Thymo en Lisa (badpersoneel van Optisport) gaan Fatema (A), Robin en Nedal (B) en Selena (C) afzwemmen voor hun diploma. Zij hebben deze deelnemers ook lesgegeven, dus het zijn vertrouwde gezichten. De spanning op de tribune is voelbaar bij de familieleden. Ze slagen allemaal en krijgen een verdiend applaus. Met dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze fantastische preastaties.

Ook zijn er weer diverse certificaten uitgereikt aan de allerjongste deelnemers.

Voor de veiligheid van onze deelnemers gaan op zaterdag 24 december van 9.30 uur tot ongeveer 10 uur onze zwemvrijwilligers deelnemen aan een reddend zwemmen clinic. Daarbij zullen de vrijwilligers diverse vaardigheden praktisch uitvoeren in het water. Ook krijgen ze uitleg over de diverse levensreddende materialen ide aanwezig zijn in het zwembad.

Zaterdag 31 december, de laatste dag van 2022, is onze “oud-op-nieuw” activiteit in het restaurant. We trakteren iedereen op een oliebol en een drankje.

Tot slot

Het jaar 2022 is een succesvol jaar geworden met de coronaperikelen helemaal achter ons gelaten.

Alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en bijdragen aan een stukje geluk voor onze deelnemers en hun ouders / verzorgers. De ouders / verzorgers bedankt voor hun blijk van vertrouwen in onze stichting.


Jaarverslag zaalsport


Het jaar 2022 was weer een sportjaar zoals voor de Corona. De deelnemers konden weer elke week deelnemen aan de sportactiviteiten.

Net voor Pinksteren was er een extra geplande vergadering over het stopzetten van alle sportactiviteiten in Sporthal Interwey gedurende een half jaar i.v.m. het opvangen van de vluchtelingen uit de Oekraïne in de sporthal.

Alle verenigingen waren voor deze avond uitgenodigd om het verhaal aan te horen over het stopzetten van alle sportactiviteiten. Zij moesten dan maar uitwijken naar andere accommodaties Het verzet van de verenigingen was hevig die avond.

Maar na beraad van de commissie waren de plannen veranderd. Er was een andere locatie gevonden en na de Pinksteren kon men weer gebruik maken van de sporthal.

Dus konden wij weer verder gaan met onze sportactiviteiten.

Het aanbod was zeer divers. Het bestond uit afgooien met een balspel, hangen en slingeren in de touwen, hindernisbaan, blokjesvoetbal, hockey, badminton, korfbal, schuiven met de fluitketels, Pietendiploma behalen en ringendans.

De sportavonden werden op een leuke en speelse wijze georganiseerd met begeleiding van muziek.

Het aantal deelnemers per keer 5, het aantal leiding 2.

Hopelijk zijn de vooruitzichten voor 2023 net zo als dit jaar maar dan met meer deelnemers.


Jaarverslag activiteiten

In 2022 zijn er een aantal activiteiten georganiseerd zie onderstaande data.


13 mei Playbackshow bij de Blauwlappen

10 juni Aqua-aerobic event

25 juni Jubileumfeest van S.V.

26 november Sinterklaasfeest

31 december Oudejaarsafsluiting


De verslagen van de activiteiten

Mega Aqua-aerobic event t.b.v. Stichting Vrijstad!

Vrijdagavond 10 juni organiseerde Optisport in zwembad De Waterlinie een super leuk evenement t.b.v. stichting Vrijstad. Lisa en Janette maakten er een sportief feestje van. Bijna 50 enthousiaste zwemmers waren aanwezig bij het aqua-aerobic event. De opbrengst was in totaal € 475.40 en wordt besteed voor het jubileumuitje op zaterdag 25 juni naar Ouwehands dierenpark in Rhenen.

Playbackshow bij de Blauwlappen

Op vrijdag 13 mei was Stichting Vrijstad uitgenodigd bij de Blauwlappen voor een muzikale avond in het gebouw van Concordia. Deze avond was er ook de grote playbackshow. Voor de muziek zorgde Alex West. De opkomst was zeer groot.

Onze voorzitter bedankte de Blauwlappen voor de uitnodiging, het was namelijk alweer twee jaar geleden dat wij te gast waren bij het Carnaval op de maandagmorgen. Als blijk van waardering voor deze uitnodiging ontving de Prins van de Blauwlappen een medaille . Na deze huldiging kondigde Bert aan te gaan starten met de Playbackshow. Tijdens zijn openingswoord deelde hij mee dat er wel 14 deelnemers zich hadden opgegeven.

Als eerst trad op Amanda Vermeulen met het lied Ik weet dat je bestaat van Senna. Zij gaf aan niet te playbacken maar live te zingen. De rest van de deelnemers playbackten hun lied behalve Brechtje, zij jongleerde bij haar optreden. Tussen de optredens door was er nog gelegenheid om te dansen. Aan het slot van de optredens was het tijd voor de jury om zich te gaan beraden wie de wisselbeker zou gaan winnen, dat zou een moeilijke taak worden want de optredens waren zeer goed. Om de spanning voor de deelnemers te verminderen gaf Alex West een optreden en zie de beentjes gingen van de vloer en er werd ook polonaise gelopen.

Na zijn optreden was het aan de jury om bekend te maken wie er had gewonnen. Alle deelnemers kregen een medaille voor hun optreden. Onder tromgeroffel maakte de jury bekend wie de beker had gewonnen. Het hoge woord kwam eruit de beker was voor Marijne van Dam, met haar lied Straal van K3. Zij mocht nogmaals haar lied ten gehore brengen.

Jubileum uitstapje

Op zaterdag 25 juni was er een jubileum feest bij S.V. ter ere van het 45 jarig bestaan.

De jubileumcommissie had ervoor gezorgd dat alle deelnemers, ouders, begeleiders, introducees en vrijwilligers een uitstapje met de bus naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen konden maken. Om 9.00 uur vertrok de bus naar Rhenen. Daar aangekomen kon een ieder op zijn of haar wijze het dierenpark bezoeken. Ook was er voor iedere deelnemer een speurtocht. Rond het middag uur was er een gezamenlijke lunch, tijdens deze lunch werden een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Na deze gezamenlijke lunch kon men verder van het park genieten.

Rond 16.30 uur moesten wij ons weer verzamelen voor de terug reis.

De jubileumcommissie bedankt voor deze geweldige dag.

Sinterklaasfeest

Op zaterdag 26 november was het eindelijk weer mogelijk om een Sinterklaasfeest te vieren bij Stichting Vrijstad.

De zaal in de Witte Schuur was prachtig versierd en onder het horen van de muziek, verzorgd door DJ Floris, zongen de deelnemers en hun ouders/begeleiders uit volle borst Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want wij zitten allemaal even recht...... Totdat de pieten binnen kwamen. Toen zat niet iedereen meer recht op zijn of haar stoel. De pepernoten vlogen in het rond en Sinterklaas kwam de zaal binnen. De Sint werd luid onthaald en na zijn begroeting en handen schudden nam de Sint plaats. De aanelkaarprater Nick verwelkomde de Sint. Tijdens deze middag was er een optreden van de Zingende Bakker. Rond 15.15 uur was het moment aangebroken voor het uitdelen van de cadeautjes voor de deelnemers. Ook werden enkele personen verblijd met een cadeau voor hun inzet. Rond 16.00 uur kwam er een einde aan deze middag. Bij het verlaten van de zaal was er ook nog een mandarijn (gesponsord door de Plus) voor de deelnemers aan deze Sinterklaasmiddag.

Oudejaarsafsluiting

Op zaterdag 31 december was het in het restaurant lekker druk. Ter afsluiting van het jaar kon men onder het genot van een kopje koffie of limonade en heerlijke oliebollen gezellig samen zijn.

Jaarverslag Soos de Vrijstuif


Het aantal soosavonden georganiseerd in 2022. Dat waren er 5, zie onderstaande data.


29 april Bingo

9 september Jeu de Boules

21 oktober Sjoelen

18 november Spelsoos

16 december Kerstsoos

De verslagen van de soosavonden

Bingo Soos

Vrijdag 29 april was het eindelijk zover. Na twee jaar konden we weer starten met een Soosavond in de Witte Schuur. Het thema van deze avond was een Bingo-soos. De opkomst was groot.

Bij het koffie drinken was er een traktatie, omdat Soos de Vrijstuif 30 jaar bestond. Jaap onze Bingomaster had de molen in gereedheid gebracht, de kaartjes werden uitgedeeld dus de Bingo kon beginnen. Eerst het bovenste rijtje van de Bingokaart, het duurde even voordat er Bingo werd geroepen. Daarna voor het onderste rijtje en toen voor een volle kaart. Er waren leuke prijsjes te winnen. Deze avond vloog voorbij. Menigeen ging naar huis met een of meer prijsjes.

Het was wederom een geslaagde soosavond.

Jeu de Boules

Op vrijdagavond 9 september was Soos de Vrijstuif weer te gast bij Les Taxateurs om gezellig met zijn allen Jeu de Boules te spelen.

Sjoelen

Bijna twee jaar stonden de sjoelbakken in de opslag. Door corona geen soos met als thema sjoelen! Gelukkig op vrijdag 21 oktober werden de bakken tevoorschijn gehaald en was het ouderwets sjoelen. De opkomst was groots en iedereen had er erg veel zin in. Maar voordat we konden sjoelen werd eerst de verjaardag van Irma gevierd, zij was jarig. Gefeliciteerd Irma! Daarna werden de deelnemers in 3 groepen verdeeld en konden we beginnen. Al snel was iedereen fanatiek bezig. Bij sommige ging het er zo fel aan toe dat de sjoelstenen uit de bak vlogen. Oppassen dus. Omdat de opkomst groot was, duurde het wat langer voordat je aan de beurt was, maar dat was niet heel erg. De spelregels waren als volgt. Je mocht in 1 beurt, door 3 keer de stenen te schuiven, proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Degene met het hoogst aantal punten van de groep kon kans maken op de wisselbeker. Esra had deze in 2019 gewonnen! Als je naar de foto’s kijkt zie je dat iedereen erg zijn best doet.

Na twee rondes, was bekend wie tegen wie moest. Daphne, Niels en Marit speelde tegen elkaar.

Heel spannend, want je mocht maar 1x de stenen schuiven, dus extra goed je best doen. De punten werden geteld en ……… deze keer was de winnaar Daphne. Zij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen en vol trots nam ze de beker mee!

Spelsoos

Heerlijk een avond vol spelletjes spelen!

Vrijdag 18 november was er een Soosavond, met als thema Spelletjes spelen.

Je kon allerlei verschillende spellen spelen. Natuurlijk was er het oude en vertrouwde ‘Mens erger je niet” en “ Ganzenbord”. Gelukkig ook de toren van Pisa. Pff dat is zweten/ hard werken en zeker niet bibberen, om de poppetjes er zo op te zetten dat ze er niet allemaal van af vallen. Bij Esra ging het goed en ook Denise deed heel goed haar best. Ook was er een spel, ik kende het niet, maar wel heel verslavend. Het heette Cheese Wiz, misschien beter bekend als het Oud Hollands gatenkaas spel. Het bestaat uit een rechtopstaand bord met gaten erin, de gatenkaas. Met een touwtjes links en rechts kan je de muis al sturend over het bord, voorzichtig naar boven laten glijden. Wel oppassen dat je de gaten in de gatenkaas vermijdt, anders valt de knikker en moet je opnieuw beginnen. Herman was er een kei in!. Verder het spel “Vier op een rij”, je moet als eerste vier van dezelfde kleur schijfjes op een rij krijgen. Dus goed nadenken en proberen je tegenstander te slim af te zijn. Sommige gingen memory spelen, best moeilijk. Goed onthouden waar alles ligt.

Al met al een gezellige avond.

Kerstsoos

Op vrijdag 16 december was het thema van de soos kerst.

Deze avond konden de deelnemers onder leiding van Henneke Koppelman een kerststukje maken en een sneeuwpop op een plankje gaan knutselen. Aan het einde van die avond kon men nog naar het Kerstverhaal luisteren.

Een ieder ging naar huis met zijn zelf gemaakte kerststukje en sneeuwpopje.


Verslag Jubileumactiviteiten

Van bang wezeltje tot een waterrat

(Artikel in Het Kontakt (Culemborgse Courant) geschreven door Dick Aanen)

Zwembad De Waterlinie is zaterdagmorgen van half tien tot elf uur het domein van kinderen en volwassenen die iets meer tijd nodig hebben om het zwemmen onder de knie te krijgen. De stichting werd opgericht in 1977, in hetzelfde jaar dat het voormalige Culemborgse zwembad De Meer werd geopend. Het bleek dat mensen met een beperking niet of nauwelijks aansluiting konden vinden bij reguliere sportverenigingen. De voorwaarden die gesteld werden om aan de club-activiteiten deel te nemen bleken vaak te hoog gegrepen. De huidige voorzitter en coördinator Jo Marinussen is al 35 jaar als vrijwilliger betrokken bij de stichting. Hij werd destijds gevraagd omdat hij wekelijks aanwezig was om de vorderingen van zijn toen zesjarige zoontje gade te slaan. Marinussen was werkzaam als gymleraar op de mavo, dus wist precies hoe je met jonge kinderen om moest gaan. Na al die jaren is hij nog steeds even enthousiast. “De zwemuurtjes op zaterdagmorgen zijn een deel van mijn leven geworden.”

1-op-1

Hij vindt het elke keer weer een feest om de vrijwilligers aan te sturen en om ook zelf het water in te gaan om de jonge kinderen te begeleiden..“Ik zie hoeveel plezier de kinderen hebben in het water.” De groep is gesplist in tweeën. In het instructiebad ligt het accent op “watergewenning”. In dat bad wordt 1-op-1 gewerkt: iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een vrijwilliger. In het diepere bad worden de eerste beginselen van het zwemmen geleerd. Ook in dit bad is per deelnemer een begeleider beschikbaar. Het diepe bad is voor de deelnemers die reeds een of meer diploma’s hebben. Er zijn momenteel circa 54 kinderen en volwassenen die regelmatig komen zwemmen. Daarnaast zijn er 25 vrijwilligers. “Om vrijwilliger te worden moet je feeling hebben met de doelgroep”, zegt Jo Marinussen. “Heel belangrijk is natuurlijk dat je heel veel geduld hebt. Je moet niet te snel juichen dat jouw leerling iets bereikt heeft. Want wat iemand de ene week heeft geleerd, moet je een week later misschien weer helemaal opnieuw aanleren.” Deelnemers aan de zwemlessen betalen slechts 140 euro per jaar. Daarnaast krijgt de stichting nog een kleine subsidie van de gemeente.

“Als de gemeente deze zwemlessen zelf zou moeten organiseren en betalen, dan waren ze natuurlijk veel en veel meer geld kwijt.” De eerste doelstelling is dat kinderen zich vrij voelen in het water en veilig in diep water kunnen bewegen. “Het duurt soms wel twee jaar voordat kinderen hun A-diploma halen. Die weg is heel lang. We hebben zelf certificaten gemaakt voor kinderen die bijvoorbeeld op hun buik of hun rug kunnen drijven of voor kinderen die de beenslag beheersen. De kinderen zijn daar superblij mee.” Het is fantastisch om te zien hoe de jonge deelnemers vooruitgang boeken. Al is die nog zo klein. Sommige kinderen die bang zijn voor het water ontpoppen zich in enkele maanden tot ware waterratten. Een klein knulletje dat niet kan praten, blijkt in het water helemaal in zijn element. Of dat Syrische meisje in een rolstoel dat haar benen niet kan bewegen, maar in het water ontdekt wat ze nog wel kan. Nick Lacet is vader van de achtjarige Nolan en vrijwilliger bij Stichting Vrijstad. Ook hij geniet van het zwemuurtje. “Maar het is wel wisselend. Het kan ook zijn dat ‘ie een zware week heeft gehad en dat ‘ie eigenlijk te moe is.”


Op vrijdagavond 10 juni organiseert De Waterlinie een mega aqua-aerobic event ten bate van het jubileumuitje van Stichting Vrijstad. Lisa en Janette maken er een sportief feestje van.

Opbrengst 475,40 euro.

Jubileumfeest

Op zaterdag 25 juni wordt het jubileumfeest met de deelnemers en hun begeleiders

gevierd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De jubileumcommissie(bestaande uit Pierre van Wieren, Nick Geense en Jo Marinussen) hebben ervoor gezorgd dat, alle deelnemer, ouders / verzorgers, begeleiders, introducees en vrijwilligers, een uitstapje kunnen maken om het jubileum met elkaar te vieren. We vertrekken om 9 uur vanaf de parkeerplaats van zwembad De Waterlinie. Er is een speurtocht voor iedereen die wil waar mooie prijsjes mee te winnen zijn. Verder mag een ieder op eigen gelegenheid het park ingaan. Rond het middaguur is er een gezamenlijke lunch in de vorm van een lopend buffet. Tijdens deze lunch worden een aantal jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet. De jubilarissen van 2023 zijn: Jo Marinussen – 35 jaar, Elina van Eeuwijk – 30 jaar, Esther Bruggeman – 10 jaar en Daan van Elteren – 5 jaar (niet aanwezig maar later in het jaar in het zwembad in het zonnetje gezet).

Na de lunch kan een ieder verder van het park genieten. Rond 16.30 uur is het weer verzamelen bij de uitgang voor de terugreis.

Het is een heerlijke, gezellige en zonnige dag geworden.


Vrijwilligers van Stichting Vrijstad Culemborg verzorgen al 45 jaar lang met geduld en veel toewijding zwemlessen voor mensen met een beperking.

Helaas komen we sinds jaren vrijwilligers tekort om alle nieuwe aanmeldingen meteen te laten zwemmen.

Vrijwilligersbijeenkomst

Vrijdagavond 8 juli is de jubileum vrijwilligersbijeenkomst. Traditiegetrouw is deze avond bij de Brownies & Downies op de Markt. Onder het genot van een drankje en hapje wordt het afgelopen seizoen besproken. Lovende woorden voor alle inzet en toewijding voor de aanwezige vrijwilligers. De jubileumcommissie wordt bedankt voor hun inzet en organiseren van een prachtig dagje naar de dierentuin.

Gerrit Wammes neemt afscheid als vrijwilliger van Stichting Vrijstad na 36 jaar. Hij neemt nu zitting in het bestuur van de vriendenstichting. Gerrit, hartelijk dank voor je inzet en toewijding voor onze deelnemers.

Er is ook nog een verrassing voor de stichting. De voorzitter krijgt 2 banners overhandigd gesponsord door Imprimatur Drukkerij uit Culemborg. Een mooi gebaar en goed te gebruiken voor promotie doeleinden. Hartelijk dank!


Jaarverslag Explotatie